Employee Branding

Een werkgeversmerk is belangrijk

Hoe bouw je “company pride” op?

In de huidige tijd is het aantrekken van goede medewerkers, vast of op projectbasis, van groot belang voor de organisatie om te kunnen excelleren. Het merk van uw organisatie, gevormd door de professionals, is van essentieel belang. Employee Branding is een belangrijk instrument om de “company pride” van uw organisatie te laten zien. Welke toegevoegde waarde leveren uw professionals. Een onderscheidend werkgevers merk is belangrijk om de juiste mensen te werven. En de juiste boodschap uit te dragen voor uw opdrachtgevers en klanten waar de professionals voor werken. De “ambassadeurs” voor de organisatie. Hoe pakt u een project aan om Employee Branding te implementeren?

PlusX adviseert en begeleidt.

Aanpak

De invoering van Employee Branding raakt de uw hele organisatie. Een goede Employee Branding komt vanuit het hart van de organisatie. De “company pride”, de mindset moet in de hele organisatie leven. Een plan van aanpak voor implementatie van Employee Branding bestaat uit een aantal fasen:

  1. Een analyse van het huidige merk/imago van uw organisatie, zowel intern als extern.
  2. Met de uitkomsten van de analyse een strategie ontwikkelen voor de invoering van het gewenste imago en de EVP (Employee Value Proposition)
  3. Het gewenste imago/merk uitgebreid testen, eventueel aanpassen en goedkeuren.
  4. Draagvlak creëren binnen de organisatie. Het merk van binnen naar buiten opbouwen.
  5. Plan van aanpak voor interne en externe communicatie voor de invoering van het merk.
  6. Uitrol van de Employee branding met behulp van workshops en trainingen.
  7. Het opzetten van rapportage om de resultaten te meten.

Resultaat

Een duidelijk toegevoegde waarde voor uw organisatie in de vorm van een eenduidig merk/imago dat alle professionals beleven en uitstralen tijdens hun contacten met (potentiele) klanten, opdrachtgevers en nieuwe te werven professionals. Kortom: Een authentiek en onderscheidend merk als werkgever om de concurrentie voor te blijven.

Informatie

Het bouwen van een pakkend en krachtig merk, Employee Brand, is maatwerk. Elke organisatie kent haar specifieke vraagstukken, uitdagingen en wensen. In een oriënterend gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden voor een proof of concept. Bel of email voor een afspraak.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem dan gerust contact op of lees meer over mij

contactover mij