Vergoedingen

certificeringen en kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners), en de Koepelorganisatie (RBCZ). Voor de  sessies met betrekking tot vitaliteit, stresspreventie, overspannenheid en burn-out  bestaat de mogelijkheid tot vergoeding via uw ziektekostenverzekering. Dit is afhankelijk van de aanvullende verzekeringen en zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u vinden op de site van de NFG. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar onder vermelding van mijn codes.

Registerlid VPMW bij de NFG(Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg)

Registratienummer 8796

AGB code: Zorgverlener 90105284 AGB code Praktijk: 90064561

Ingeschreven in  register RBCZ als registertherapeut BCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Licentienummer: 180514R

 

Vergoeding via de werkgever

In het kader van verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid is het voor werkgevers interessant om het begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers.

 

Aftrekpost particulier

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kosten van de sessie als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte Inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover kunt je terecht bij de Belastingdienst of bij je belastingadviseur.

 

Privacy

De privacy van de cliënten volgens de wet AVG is vastgelegd in een Privacy regelement.

Klik hier om deze in te zien.

 

Kwaliteit

Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ) van kracht. PlusX Begeleiding kiest ervoor om de behandeling van klachten, zoals voorgeschreven door de Wkkgz, via de NFG te laten verlopen. Zie voor contactgegevens en meer informatie: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.